Back to search

Company

  • 1 - 50
  • Vietnam
  • 08:00 - 17:00
Company profile

Tuyển dụng nhân viên thu mua

Q2, HCM

We may be asked to verify your email address to complete the process

Your CVNo file chosen

1000 of 1000 character remains

Tuyển dụng nhân viên thu mua

Q2, HCM
internship
Not specified
Posted 4 months ago

Job Description

Responsibilities

Lựa chọn nhà cung cấp:

- Lập danh sách các nhà cung cấp tiềm năng (ít nhất là 3 nhà cung cấp);

- Lên bảng tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với điều kiện công ty. Ví dụ như tiêu chuẩn về giá, chất lượng, thời gian giao hàng, dịch vụ sau giao hàng…

- Đưa lên cấp trên các thông tin liên quan đến nhà cung cấp đã lựa chọn để quản lý xem xét, phê duyệt

- Lưu trữ thông tin về nhà cung cấp theo quy định của công ty

- Theo dõi thường xuyên và đánh giá hoạt động của nhà cung cấp.

2. Khảo sát giá:

- Khảo sát giá hàng hoá của các nhà cung cấp khác, của thị trường

- Tiến hành thương lượng mức giá hợp lý nhất với nhà cung cấp

- Lập báo cáo chi tiết về giá các mặt hàng dựa trên các biến động giá để báo cáo quản lý

- Đảm bảo cân bằng thu-chi.

3. Thực hiện mua hàng:

- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban, bộ phận liên quan

- Xác định các yêu cầu mua hàng về số lượng, chủng loại, kích thước hay các thông số kỹ thuật cần thiết để lên đơn hàng

- Liên hệ với nhà cung cấp; báo cáo cấp trên lập đề nghị tạm ứng mua hàng

- Theo dõi qua trình giao hàng, nhận hàng

- Kiểm tra hàng hoá khi nhận hàng

- Ký và kiểm tra các hoá đơn chứng từ liên quan. Đảm bảo chính xác và đầy đủ để chuyển giao cho kế toán

- Gửi thông tin đơn hàng đến các bộ phận liên quan tiếp nhận hàng hoá theo quy định

- Đánh giá hoạt động thu mua và giao hàng định kỳ đối với các nhà cung cấp

- Giải quyết và báo cáo các phát sinh nếu có một cách kịp thời

Requirements

 -Thành thạo tin học văn phòng.

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

- Kiên kì, chăm chỉ.

 

 

Benefits

Học hỏi kỹ năng đàm phán. 

Học hỏi cách tiếp cận các nhà sản xuất. 

Quy trình thu mua.

Đào tạo cách tìm kiếm các nhà sản xuất, đàm phán giá...

 

Interview Process

contact : Huong@evsquad.io