Back to search

Front-End Developer( ReactJs)

Ba Đình, Hà Nội

We may be asked to verify your email address to complete the process

Your CVNo file chosen

1000 of 1000 character remains

Front-End Developer( ReactJs)

negotiable
Ba Đình, Hà Nội
Not specified
Posted a year ago

Job Description

Responsibilities

1. Mục tiêu chung:
Front-end Developer là một phần của nhóm thiết kế và phát triển các giải pháp phần mềm cho các ứng dụng web và ứng dụng di động sử dụng React. Nhiệm vụ của bạn sẽ bao gồm thiết kế các giải pháp phần mềm sử dụng Reactjs để đáp ứng các yêu cầu của dự án, vận hành và sửa lỗi.

2. Mô tả:
• Xây dựng front-end cho các ứng dụng web với công nghệ (HTML5/ CSS3/ JavaScript..) và framework (ReactJs)
• Nắm vững application life cycle và state management trong ReactJS
• Thực hiện tối ưu Front-end của các sản phẩm hiện tại
• Phối hợp với PO/BA để nắm được nhu cầu người dùng bao gồm functional và non-functional yêu cầu.
• Nghiên cứu các công nghệ mới mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và hiệu năng tốt hơn cho hệ thống (micro front-end architect,  kết hợp SSR và CSR etc.)

Requirements
3. Yêu cầu
a. Học vấn
Bằng cấp đại học, cao đẳng khối kỹ thuật và chứng chỉ liên quan
b. Kinh Nghiệm
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với React JS
• Hiểu biết về chức năng các thành phần trong hệ thống ứng dụng web như platform, database, API, caching, proxies.
• Có kinh nghiệm làm việc trong Agile team
c. Kỹ năng
• Thành thạo React stack (ReactJS, Redux, State Management, Functional Programming)
• Hiểu biết sâu về JavaScript, SCSS, HTML.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề và sự cố.
• Có kỹ năng làm việc với Git/Github và Jira
d. Thái Độ / Tính Cách
Chủ động, trách nhiệm. Có khả năng học và vận dụng nhanh các công nghệ mới.
e. Kiến Thức
Kiến thức làm việc trong ngành tài chính

4. Chế độ:
• Thu nhập hàng tháng: Theo năng lực, có thể thỏa thuận.
• Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
• Cơ hội làm việc với các chuyên gia Nhật Bản
• Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
• Được đào tạo về kỹ năng chuyên môn và kiến thức kinh tế, tài chính, hàng hóa.
• Chính sách BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty

5. Cấp báo cáo:
• Báo cáo cho trưởng phòng/Giám đốc khối
 
Benefits
Competitive Salary & Bonus
 
14 - 16 Annual Paid Leave
 
Bao Viet Health Care