Do Developers Need Behavioral Interview? (P2)

Let's continue about some tips to have an excellent behavioral interview

  1. Câu hỏi thường gặp:

Các câu hỏi phỏng vấn hành vi thường cụ thể hơn và mang tính chất thăm dò hơn các câu hỏi phỏng vấn truyền thống. Một số câu hỏi gợi ý:

- Đưa ra một ví dụ về một trường hợp khi bạn sử dụng logic để giải quyết một vấn đề.

- Đưa ra một ví dụ về mục tiêu bạn đã đạt được và cho tôi biết bạn đã đạt được mục tiêu đó như thế nào.

- Mô tả một quyết định bạn đã đưa ra không được ủng hộ và cách bạn xử lý khi thực hiện nó.

- Bạn làm gì khi lịch trình của bạn bị gián đoạn? Đưa ra một ví dụ về cách bạn xử lý nó.

- Bạn đã phải thuyết phục một nhóm làm việc trong một dự án mà họ không hào hứng chưa? Bạn đã làm nó như thế nào?

- Bạn đã xử lý một tình huống khó khăn hay xung đột với đồng nghiệp chưa? Làm thế nào để xử lý nó?

- Hãy cho tôi biết về cách bạn đã làm việc hiệu quả dưới áp lực.

- Nói về khoảng thời gian bạn phải thích nghi với những thay đổi lớn trong công việc.

Xem thêm: Những việc làm IT đang tuyển chất lượng, phù hợp cho bạn

  1. Chuẩn bị câu trả lời

Cách tốt nhất để chuẩn bị là gì? Điều quan trọng cần nhớ là bạn sẽ không biết kiểu phỏng vấn nào sẽ diễn ra cho đến khi bạn ngồi trong phòng phỏng vấn. Vì vậy, hãy chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi phỏng vấn truyền thống.

Sau đó, vì bạn không biết chính xác những tình huống bạn sẽ được hỏi nếu đó là một cuộc phỏng vấn hành vi, hãy làm reset bộ nhớ của bạn và xem xét một số tình huống đặc biệt mà bạn đã xử lý hoặc các dự án đã làm việc. Bạn có thể sử dụng chúng để trả lời.

  1. Lời khuyên cho cuộc phỏng vấn

Chuẩn bị những câu chuyện minh họa những lần bạn đã giải quyết vấn đề thành công hoặc thực hiện một cách đáng nhớ.

Những câu chuyện sẽ hữu ích để giúp bạn trả lời một cách ý nghĩa trong một cuộc phỏng vấn ứng xử. Bạn có thể nghiên cứu kỹ thuật trả lời phỏng vấn STAR, kỹ thuật này đưa ra cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn về hành vi.

Cuối cùng, hãy xem lại mô tả công việc, nếu bạn có, hoặc tin tuyển dụng hoặc quảng cáo. Bạn có thể hiểu được những kỹ năng và đặc điểm hành vi mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm khi đọc mô tả công việc và yêu cầu của vị trí.

Xem thêm: Dịch vụ tuyển dụng IT chất lượng Devsquad

  1. STAR

Phương pháp STAR giúp bạn có thể trả lời các dạng câu hỏi tình huống một cách dễ dàng theo một trình tự nhất định. Chỉ với 4 bước, bạn có thể lên dàn ý và sắp xếp câu trả lời của mình. Câu trả lời của bạn sẽ không chỉ đầy đủ, hợp lý mà không bị quá dài dòng và giảm nguy cơ lạc lối, nói lan man. Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng cũng muốn ứng viên thực hiện phương pháp này vì họ dễ dàng nắm được ý chính và dễ dàng đánh giá ứng viên hơn.

  • Tình huống (Situation): Đưa ra tình huống cụ thể và những chi tiết cần nhấn mạnh trong tình huống đó
  • Nhiệm vụ (Task): mục tiêu cuối cùng hoặc những gì ứng viên cần đạt được.
  • Hành động (Action): Hành động bạn đã thực hiện để thực hiện nhiệm vụ
  • Kết quả (Result): Từ những hành động đó đã dẫn đến kết quả như thế nào

Điều quan trọng cần lưu ý là không có câu trả lời đúng hoặc sai. Người phỏng vấn chỉ đơn giản là cố gắng hiểu cách bạn cư xử trong một tình huống nhất định. Cách bạn trả lời sẽ xác định xem liệu có sự phù hợp giữa kỹ năng của bạn và vị trí công ty đang tìm kiếm hay không.

Vì vậy, hãy lắng nghe cẩn thận, rõ ràng và chi tiết khi bạn trả lời và quan trọng nhất là phải trung thực. Nếu câu trả lời của bạn không phải là những gì người phỏng vấn đang tìm kiếm, vị trí này có thể không phải là công việc tốt nhất dành cho bạn.

Xem thêm: How to Use the STAR Interview Response Method

Chúc bạn hoàn thành những cuộc phỏng vấn sắp tới một cách tốt nhất!

Devsquad specializes in providing recruitment and headhunting services in the IT field. If you want to find a job in IT, visit website https://devsquad.io/ or contact us via email: recruiting@devsquad.io