Do Developers Need Behavioral Interview? (P1)

Câu trả lời chính là: CÓ! Và phỏng vấn này rất quan trọng đối với Developers, hãy cùng tìm hiểu từ A-Z về phỏng vấn hành vi, từ đó giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc phỏng vấn nhé.

 

      Xem thêm: Những việc làm IT đang tuyển chất lượng

  1. Phỏng vấn hành vi là gì?

Phỏng vấn hành vi là một loại phỏng vấn việc làm ngày càng phổ biến. Trong đó, người phỏng vấn tập trung vào cách ứng viên xử lý các tình huống cụ thể, liên quan đến việc làm trước đây của họ. Logic là hiệu suất trong quá khứ dự đoán hiệu suất trong tương lai, tức là cách bạn đã cư xử trong quá khứ sẽ dự báo cách bạn sẽ hành xử trong tương lai.

Trong phương pháp phỏng vấn dựa trên hành vi, nhà tuyển dụng hỏi các ứng viên những câu hỏi mở và sau đó, tùy thuộc vào câu trả lời, họ sẽ  thăm dò để có được câu trả lời chi tiết và tốt hơn. Điều này dẫn đến các quyết định tuyển dụng tốt hơn, dẫn đến chi phí thấp hơn.

Xem thêm: Dịch vụ tuyển dụng IT chất lượng Devsquad

  1. Phỏng vấn hành vi so với phỏng vấn truyền thống

Một cuộc phỏng vấn hành vi giống như các loại phỏng vấn việc làm khác, không có sự khác biệt trong hình thức. Bạn vẫn sẽ gặp người phỏng vấn và trả lời các câu hỏi phỏng vấn, sự khác biệt là ở loại câu hỏi phỏng vấn mà họ sẽ hỏi bạn.

Trong một cuộc phỏng vấn hành vi, nhà tuyển dụng đã quyết định những kỹ năng nào cần thiết ở người mà họ thuê và sẽ đặt câu hỏi để tìm hiểu xem ứng viên có những kỹ năng đó hay không. Thay vì hỏi bạn sẽ cư xử như thế nào, họ sẽ hỏi bạn đã cư xử như thế nào vì người phỏng vấn muốn biết cách mà bạn xử lý một tình huống, thay vì những gì bạn có thể làm trong tương lai.

  1. Tại sao phỏng vấn hành vi lại quan trọng?

Phỏng vấn hành vi là rất quan trọng vì đã có một lịch sử được ghi chép rõ ràng về việc hiệu suất trong quá khứ chỉ dẫn về hiệu suất trong tương lai khi tuyển dụng ứng viên. Bằng cách cung cấp các ví dụ thực tế về hành vi trong quá khứ của họ, nhà tuyển dụng có thể có được hồ sơ ứng viên chính xác hơn.

  1. Lợi ích của phỏng vấn dựa trên hành vi

Các cuộc phỏng vấn dựa trên hành vi mang lại cơ hội tốt hơn để dự đoán xem một nhân viên có thể phù hợp với công việc hay không. Thay vì chỉ đơn giản là nghe lời ứng viên rằng họ có các kỹ năng và năng lực cần thiết cho vai trò, phương pháp phỏng vấn này cho phép họ chứng minh giá trị thực của mình.

Phỏng vấn hành vi cũng là một cách thực sự tốt để phát hiện tài năng mới và tránh phân biệt tuổi tác, vì chúng không yêu cầu ứng viên phải có nhiều kinh nghiệm làm việc trực tiếp, mà tập trung nhiều hơn vào các kỹ năng và năng lực có thể chuyển giao.

Hãy cùng theo dõi phần 2 để xem những cách giải quyết các bài phỏng vấn hành vi nhé!

Devsquad specializes in providing recruiting services in the IT field. If you want to find a job in IT, visit the website https://devsquad.io/ or contact us via email: recruiting@devsquad.io